W całej Polsce trwa Wielka Misja na Placach

01-05-2017
0
1549

Jak co roku, w pięć niedziel wielkanocnych na całym świecie, członkowie Drogi Neokatechumenalnej wychodzą na największe place miast, by dzielić się radością ze Zmartwychwstania Chrystusa i doświadczenia Jego działania we własnym życiu. Uczestnicy wydarzenia chętnie rozmawiają z zainteresowanymi przechodniami, a obecni księża odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące kwestii wiary. Ewangelizacja potrwa do 21 maja.

Spotkania ewangelizacyjne przebiegają zazwyczaj według tego samego schematu. Na początku odprawia się nieszpory, a następnie głoszone są katechezy kerygmatyczne. W przerwach między modlitwą członkowie Neokatechumenatu dzielą się swoim doświadczeniem, obrazując w jaki sposób Chrystus przemienił ich życie.

W centrum katechez przepowiadany jest kerygmat o miłości, miłosierdziu Bożym, odkupieniu i zbawieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa. Bywa że przypadkowi przechodnie dyskutują z członkami wspólnoty na temat wiary w Boga. Podczas spotkania zespoły kantorów wygrywają psalmy i hymny o Zmartwychwstaniu Pańskim. Do śpiewu i tańca włączają się również wszyscy obecni na placach.

Misje ewangelizacyjne kontynuowane będą przez następne niedziele wielkanocne, aż do 21 maja. Każdej niedzieli dedykowany jest inny temat, wśród nich: pytanie o sens życia, pragnienie szczęścia, wezwanie do nawrócenia, doświadczenie Kościoła, plan miłości Boga wobec każdego człowieka.

Wielka Misja na Placach odbywa się we wszystkich miastach świata, w których funkcjonują wspólnoty neokatechumenalne. W Polsce nie tylko w dużych ośrodkach np. w Warszawie, Krakowie, Lublinie, ale także w mniejszych miastach jak np. Opole, Gliwice, Kędzierzyn-Koźle czy Ostrowiec Świętokrzyski.

Spotkania są odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, by nie zachowywać wiary tylko dla siebie, ale dzielić się nią z drugim człowiekiem, wyjść na peryferia i głosić Zmartwychwstałego Chrystusa wszystkim oddalonym od Kościoła, zranionym i odrzuconym.

Wielka Misja na Placach została zainicjowana w 2013 r. i jest dorocznie kontynuowana w okresie wielkanocnym. Szacuje się, że dzięki samemu głoszeniu Ewangelii w miejscach publicznych, rocznie do Kościoła zbliża się ok. 40 tys. ludzi.

KAI

BRAK KOMENTARZY