Zmarł ks. prof. Stanisław Warzeszak – b. krajowy duszpasterz służby zdrowia

0
3747

W czwartek 24 sierpnia zmarł ks. prof. Stanisław Warzeszak – b. krajowy duszpasterz służby zdrowia i członek Rady Naukowej KEP, wykładowca UKSW i proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na warszawskim Wrzecionie. Miał 59 lat.

Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie w Warszawie, Prefekt i Wykładowca WMSD, wykładowca w UKSW, Sekretarz Rady Naukowej KEP, Duszpasterz służby zdrowia, Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Archidiecezji Warszawskiej, Ojciec duchowny dekanatu bielańskiego.

Pierwsza Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 28 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00 w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie w Warszawie, po czym Ciało zmarłego zostanie przewiezione do parafii rodzinnej św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej 583 na Orawie, gdzie zostanie odprawiona druga Msza św. pogrzebowa we wtorek 29 sierpnia br. o godz. 12.00, po czym ciało Zmarłego zostanie pochowane w grobach rodzinnych na miejscowym cmentarzu.

***

Ks. prałat Warzeszak był proboszczem parafii na Wrzecionie od 2012 roku. Wykładał teologię moralną i bioetykę m. in. na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Był diecezjalnym, a do niedawna również krajowym, duszpasterzem służby zdrowia. W dekanacie bielańskim pełnił funkcję ojca duchownego.

Pracował na stanowisku profesora zwyczajnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kierował katedrą bioetyki i ekoteologii na UKSW w Warszawie. Wykładał teologię moralną w seminariach duchownych w Warszawie, Grodnie i Sankt Petersburgu. Pełnił funkcję prezesa Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, zastępcy redaktora naczelnego Warszawskich Studiów Teologicznych i sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski oraz do 2016 r. dyrektora Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Prowadził badania naukowe w dziedzinie teologii moralnej, filozofii praktycznej i bioetyki.

www.archwwa.pl/BPKEP

Fot. www.archwwa.pl

BRAK KOMENTARZY