Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki przekazał na ręce abp. Józefa Guzdka, nowego metropolity białostockiego życzenia z okazji ingresu do katedry białostockiej. „Życzę Księdzu Arcybiskupowi wiary Apostoła Piotra dla utwierdzania i kontynuowania dzieła Chrystusowego w Archidiecezji Białostockiej w miłości i w prawdzie” – napisał abp Gądecki w liście gratulacyjnym.

Przewodniczący Episkopatu zapewnił nowego metropolitę białostockiego o modlitwie. Przytoczył też dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus. „Życzę odwagi oraz przenikliwego umysłu w nauczaniu prawd Ewangelii Chrystusowej. Życzę niegasnącego zapału w uświęcaniu tych, którzy poprzez Chrzest zostali włączeni w Mistyczne Ciało Chrystusa, którym jest Kościół. Życzę determinacji w prowadzeniu wiernych niepowtarzalnymi drogami Ducha Świętego. Wreszcie życzę żarliwego serca w odnajdywaniu tych, którzy zeszli z drogi Bożej prawdy” – napisał abp Gądecki.

Na zakończenie listu powierzył abp. Guzdka Maryi – Królowej Apostołów. „Niech Maryja – Królowa Apostołów, będzie orędowniczką w wypełnianiu owej potrójnej misji apostolskiej nauczania, uświęcania i prowadzenia” – czytamy w liście.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst listu:

Warszawa, dnia 4 września 2021 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę złożyć jak najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszego ingresu do katedry białostockiej.

Zapewniam o modlitwie wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce zarówno w intencji Księdza Arcybiskupa, jak i w intencji Ludu Bożego, powierzonego pasterskiej trosce Waszej Ekscelencji.

W dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus czytamy: «Biskupi zaś, ustanowieni również przez Ducha Świętego, zajmują miejsce Apostołów jako pasterze dusz, otrzymali też oni posłannictwo, by łącznie z Biskupem Rzymskim i pod jego zwierzchnictwem nadawać trwałość dziełu Chrystusa, wiecznego Pasterza. Chrystus bowiem dał Apostołom i ich następcom nakaz oraz władzę, by nauczali wszystkie narody, by uświęcali ludzi w prawdzie i żeby byli ich pasterzami. Biskupi zatem przez danego sobie Ducha Świętego stali się prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami».

Życzę Księdzu Arcybiskupowi wiary Apostoła Piotra dla utwierdzania i kontynuowania dzieła Chrystusowego w Archidiecezji Białostockiej w miłości i w prawdzie. Życzę odwagi oraz przenikliwego umysłu w nauczaniu prawd Ewangelii Chrystusowej. Życzę niegasnącego zapału w uświęcaniu tych, którzy poprzez Chrzest zostali włączeni w Mistyczne Ciało Chrystusa, którym jest Kościół. Życzę determinacji w prowadzeniu wiernych niepowtarzalnymi drogami Ducha Świętego. Wreszcie życzę żarliwego serca w odnajdywaniu tych, którzy zeszli z drogi Bożej prawdy.

Niech Maryja – Królowa Apostołów, będzie orędowniczką w wypełnianiu owej potrójnej misji apostolskiej nauczania, uświęcania i prowadzenia.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu,

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 ____________________

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek
Metropolita Białostocki

Zobacz też: Relacja z uroczystości

BRAK KOMENTARZY