Warszawa, dnia 5 lutego 2016 roku

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

dzisiejszy dzień jest świętem nie tylko dla Diecezji Tarnowskiej, ale dla całego Kościoła w Polsce. Do grona Pasterzy dołącza bowiem człowiek z wielkim doświadczeniem pracy duszpasterskiej w kraju i na terenach misyjnych; pracy, której nieobca była troska o młode wspólnoty, grupy, ruchy kościelne, czy nowe powołania.

Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w imieniu Prezydium oraz wszystkich pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce serdecznie witam Waszą Ekscelencję w gronie polskich biskupów. Już teraz zapraszam do współpracy w licznych gremiach episkopatu.

In Gaudio Evangelii – W Radości Ewangelii – to zdanie będzie towarzyszyło Księdzu Biskupowi w wypełnianiu pasterskiego posługiwania. Chciałbym życzyć Waszej Ekscelencji, aby każdy dzień przynosił pogłębienie zachwytu nad Słowem Bożym, aby radość osobistego doświadczenia zbawienia nieustannie motywowała do dzielenia się Orędziem o Bogu Miłosiernym z powierzonym sobie Ludem Bożym.

Wszelkie głoszenie, wszelkie przepowiadanie nie ma bowiem najmniejszego sensu, jeśli nie wynika z osobistego spotkania ze Zbawiającym Chrystusem, który – mimo trudów, jakie na co dzień podejmujemy i utrapień, jakie przychodzi nam znosić – napełnia nasze serca głęboką radością – radością Ewangelii.

Matce Bożej – Królowej Apostołów – życie i posługę Księdza Biskupa polecam, przesyłając serdeczne braterskie pozdrowienie w Chrystusie Panu,

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

_______________________________

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Leszek LESZKIEWICZ
Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej

Zobacz też:
Proboszcz z Bochni biskupem (życiorys)