Przewodniczący:

Kazimierz KRYLA

Asystent kościelny przy krajowej Radzie katolików Świeckich:

abp Wacław DEPO

Adres:
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa
e-mail
strona www

PODZIEL SIĘ