Bp Artur G. Miziński honorowym przewodniczącym Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

0
1435
Bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, z dniem 24 października 2019 roku, objął funkcję Honorowego Przewodniczącego Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników.
Ustanowiona w 2004 roku przez Fundację „Solidarna Wieś” Nagroda honoruje osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla ekonomicznego, kulturalnego i cywilizacyjnego rozwoju polskiego rolnictwa, terenów wiejskich i małomiasteczkowych oraz rolników. Ostatnim, piętnastym laureatem w 2018 roku był Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.
BP KEP

BRAK KOMENTARZY