Misjonarze są mocni i silni mocą łaski Bożej, ale też siłą swoich darczyńców, którzy wspierają ich modlitwą i ofiarą – powiedział bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną i MIVA Polska, na temat XXII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, który będziemy obchodzić w dniach 18-25 lipca br.

Bp Mazur podkreślił, że Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury. „Ostatecznym celem misji jest uczynienie ludzi uczestnikami komunii, jaka istnieje między Ojcem i Synem. Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał Słowa Bożego. Misjonarze mocno wierzą w przemieniającą moc Ewangelii. Słowo Boże otwiera słuchającego na miłość i miłosierdzie Boga” – zaznaczył.

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przypomniał, że także Kościół w Polsce posyła misjonarzy i misjonarki. Obecnie w 99 krajach  świata pracują 1883 misjonarki i misjonarze.

Bp Mazur zwrócił również uwagę na obecne wyzwania misyjne. „Pierwszym wyzwaniem misji jest inkulturacja. Jeśli Kościół nie podejmie próby przemawiania językiem kultury, to odstąpi od głównym zasad ewangelizacji” – stwierdził. Kolejnym wyzwaniem jest dialog międzyreligijny, a także dotarcie do ubogich, szczególnie podczas pandemii koronawirusa. Następne wyzwanie to szukanie nowych areopagów.

Bp Mazur zaznaczył, że misjonarze są mocni i silni mocą łaski Bożej, ale też siłą swoich darczyńców, którzy wspierają ich modlitwą i ofiarą. „Jedną z takich form jest modlitwa i wsparcie materialne. Chciałbym poprosić wszystkich użytkowników dróg, wszystkich kierowców, wszystkich pływających na jeziorach, szczególnie mazurskich, o włączenie się w Akcję św. Krzysztofa 1 grosz za 1 kilometr”. Bp Mazur przypomniał również przysłowie afrykańskie, który mówi: „Gdy das­­z biedakowi troszkę, Bóg odda ci dużo”.

„Zachęcamy kierowców do rachunku sumienia oraz do zapoznania się z tym, jak być chrześcijaninem także za kółkiem, na drodze” – powiedział ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska. „Modlimy się wraz z misjonarzami za wszystkich, którzy wspierają MIVA Polska, za ich rodziny” – dodał.

Ks. Kraśnicki przypomniał, że łączna suma przekazanej w 2020 roku pomocy od MIVA Polska na pojazdy misyjne wyniosła: 3.711.370 zł. Z tych funduszy zostały zakupione 52 samochody, 2 ambulanse, 4 busy, 24 motocykle, 51 rowerów dla katechistów, 2 traktory i 1 koń z wozem.

Z kolei ks. dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców, odniósł się do bezpieczeństwa na polskich drogach. „10 proc. wypadków powodują pijani kierowcy. Nie możemy o tym nie mówić” – zaznaczył. „Pijani kierowcy wiozą śmierć. Kierujemy apel do wszystkich ludzi w Polsce, abyśmy reagowali widząc osobę, która po alkoholu chce usiąść za kierownicą. Trzeba tego człowieka powstrzymać” – podkreślił.

„Każda inicjatywa prawna zmieniająca przepisy w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest istotna. Akcja Tydzień św. Krzysztofa jest dobrą okazją do tego, by rozmawiać na temat bezpieczeństwa na polskich drogach” – powiedział insp. Jacek Zalewski, prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Insp. Zalewski podkreślił, że działania podejmowane przez policję przynoszą efekt. Dane za pierwsze półrocze br., w stosunku do ubiegłego roku, pokazują, że liczba wypadków drogowych zmalała o 6 proc., a liczba ofiar śmiertelnych o 10 proc.

S. Tomasza Sadowska, pasjonistka, misjonarka z Kamerunu, podziękowała za pomoc płynącą z MIVA Polska. Najczęściej siostry korzystają z samochodów terenowych, które służą zakonnicom do transportu medycznego i do transportu leków z odległych miast. Transport pomaga siostrom również w pracy na wioskach, gdzie towarzyszą chorym na AIDS czy gruźlicę. Samochody służą zakonnicom także w posłudze edukacyjnej i duszpasterskiej.

Ks. Marek Sobotta, misjonarz w Papui Nowej Gwinei, podziękował MIVA Polska za dar, którym jest samochód, służący do transportu chorych, pracowników duszpasterskich, materiałów budowlanych. Ks. Sobotta obsługuje 19 stacji misyjnych, które dzielą od siebie bardzo duże dystanse i brak dobrych dróg.

Obchody Tygodnia św. Krzysztofa organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Odbywają się one pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i związane są ze wspomnieniem św. Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów są słowa: W drogę do Źródła Życia.

Z Tygodniem św. Krzysztofa związana jest Akcja św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, dzięki której misjonarze otrzymują potrzebne środki transportu.

BP KEP

>>Apel Krajowego Duszpasterstwa Kierowców

BRAK KOMENTARZY