1. Pełny program i lista uczestników. Pełny program i lista uczestników będą dostępne tuż przed wydarzeniem na stronie internetowej CCEE (www.ccee.eu). Wskazane jest regularne sprawdzanie kalendarza na stronie internetowej CCEE.

2. Miejsce spotkania i dostęp. Spotkanie będzie miało miejsce w dniach 14-15 września w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu (ul. Ostrów Tumski 2) i odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Sesja inauguracyjna 13 września (od godz. 16) odbędzie się w Bazarze Poznańskim (Aleje Marcinkowskiego 10) i będzie otwarta dla akredytowanych dziennikarzy, podobnie jak publiczne uroczystości, co zostało wskazane w programie dla mediów (patrz poniżej).

3. Dostęp do biura mediów i akredytacja. Dostęp do Biura Mediów w Poznańskiej Kurii Metropolitalnej (Ostrów Tumski 3), do sesji inauguracyjnej w Bazarze Poznańskim i do Mszy Świętych (jeśli istnieje chęć robienia zdjęć lub filmowania) jest zarezerwowany wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy, którzy po przyjeździe otrzymają identyfikator gwarantujący wstęp.

W przypadku dziennikarzy zagranicznych akredytację można uzyskać za pośrednictwem biura prasowego CCEE (media@ccee.eu).

W przypadku miejscowych dziennikarzy z Poznania akredytację można uzyskać bezpośrednio za pośrednictwem Biura Prasowego Archidiecezji Poznańskiej (rzecznik@archpoznan.pl) do dnia 11 września do godz. 12.

W przypadku dziennikarzy z innych miejsc Polski akredytację można uzyskać bezpośrednio w Biurze Prasowym Konferencji Episkopatu Polski (bprasowe@episkopat.pl) nie później niż do dnia 11 września do godz. 12.

Na końcową Konferencję Prasową w dniu 17 września 2018 r. o godz. 12.30 w Warszawie, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, akredytację można uzyskać bezpośrednio w Biurze Prasowym Konferencji Episkopatu Polski (bprasowe@episkopat.pl) nie później niż do dnia 14 września do godz. 12.

4. Fotografowanie i filmowanie Filmowanie i fotografowanie w sali spotkań i w kościołach podczas liturgii można uzgodnić z Biurem Prasowym Konferencji Episkopatu Polski (bprasowe@episkopat.pl) lub z Biurem Prasowym Archidiecezji Poznańskiej (rzecznik@archpoznan.pl), występując o akredytację (patrz wyżej).

5. Materiał dostępny dla dziennikarzy. W odpowiednim czasie akredytowani dziennikarze otrzymają dostępną dokumentację pod embargo.

Zdjęcia. Zdjęcia wysokiej rozdzielczości ze spotkania zostaną udostępnione bezpłatnie do użytku komercyjnego lub innego. Wykorzystywanie jest dozwolone pod warunkiem podania odpowiedniego źródła:

https://www.flickr.com/photos/episkopatnews/albums © episkopat.pl

https://www.flickr.com/photos/archpoznan – © Archidiecezja Poznańska

CCEE

BRAK KOMENTARZY