Liga Katolicka – ruch promujący Polonię w społeczeństwie amerykańskim

02-06-2017
0
819

Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii jest ruchem religijno-społecznym działającym w USA. Członkowie Ligi jako cele stawiają sobie m.in. budowanie jedności Polonii i promowanie jej w Kościele oraz społeczeństwie amerykańskim.

Metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w podziękowaniach skierowanych do dyrektora wykonawczego Ligi, biskupa pomocniczego archidiecezji Chicago Andrzeja P. Wypycha, podkreśla, że Liga Katolicka nie szczędziła sił i środków, aby wspierać duchowo i materialnie wysiłki naukowe wielu pokoleń polskich kapłanów.

Jednym z celów działalności Ligi Katolickiej jest pomoc Kościołowi w Polsce, a także aktywne uczestnictwo w misjach Kościoła obsługiwanych przez polskich misjonarzy i misjonarki.

Jak wskazuje bp Andrzej P. Wypych, misja Ligi Katolickiej opiera się na mocnych fundamentach rodziny polonijnej, która wzoruje się na wiernym wdrażaniu w codzienne życie, religijno-społeczne, zasad ewangelicznych nauczanych przez Kościół rzymskokatolicki i wyakcentowanych w nauczaniu św. Jana Pawła II. Uwaga Ligi skupiona jest na rodzinie chrześcijańskiej.

„Chcemy asystować w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. W aktywny sposób kształtować liderów, tak świeckich, jak również duchownych. Kochając bliźniego, pragniemy wyjść poza swoje własne podwórko i nieść pomoc potrzebującym w Polsce i krajach misyjnych” – podkreśla dyrektor wykonawczy Ligi Katolickiej.

Zdjęcie ilustracyjne: http://catholicleaguepolonia.org

BRAK KOMENTARZY