Nowy biskup pomocniczy w Warszawie

0
1815

W sobotę, 9 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej – głównej patronki Warszawy, Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu ks. Michała Janochy biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej i przydzieleniu mu stolicy tytularnej Barica. List gratulacyjny na ręce Biskupa Nominata przekazał m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, powierzając nowego biskupa opiece patronki Warszawy.

Biskup nominat Michał Janocha ma 56 lat. Zajmuje się sztuką bizantyńską i postbizantyńską oraz teologią sztuki. Od 2010 roku jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales. Wcześniej wykładał również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Politechnice Warszawskiej. W latach 2009-2013 był ojcem duchownym w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od 2013 roku pełni funkcję dyrektora biblioteki seminaryjnej, jest też spowiednikiem alumnów.

Nowy biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej to znawca ikon oraz autor i współautor nagradzanych publikacji na ich temat, m.in. książki „Ikony w Polsce. Od Średniowiecza do współczesności”.

DOKUMENT: Komunikat Nuncjatury

NOMINACJA_2015_janocha

Biskup nominat Michał Janocha urodził się 27 października 1959 roku w Warszawie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego. W latach 1978-1982 studiował historię sztuki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i tam uzyskał tytuł magistra. Po ukończeniu studiów, w 1983 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Święcenia prezbiteratu przyjął 28 maja 1987 roku w archikatedrze warszawskiej z rąk kard. Józefa Glempa. Pracował najpierw jako wikariusz podwarszawskiej parafii w Izabelinie,  następnie podjął pracę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, a w 1990 roku został kapelanem w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach.

W 1994 roku ks. Michał Janocha obronił pracę doktorską w zakresie historii sztuki, a w 2002 roku uzyskał habilitację. W latach 1994-2010 pracował w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wcześniej ATK) jako adiunkt, a następnie profesor, kierownik Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu. Od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Artes Liberales, w komisji Speculum Byzantinum.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii sztuki i tradycji bizantyjskiej w perspektywie porównawczej Wschodu i Zachodu, a także teologii kultury. Przez wiele lat organizował wyjazdy naukowo-dydaktyczne śladami Wschodu i Zachodu. Jego uczestnikami byli studenci oraz klerycy.

Biskup nominat był współzałożycielem i redaktorem miesięcznika społeczno-religijnego „Credo”. Opublikował szereg artykułów i pięć książek, w tym „Missa in arte polona. Ikonografia mszy świętej w średniowiecznej i nowożytnej sztuce polskiej” (Warszawa 1998), „Polonika artystyczne w zbiorach watykańskich (współautor: Janusz St. Pasierb, Warszawa 2000) oraz „Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności” (Warszawa 2008). Za tę ostatnią otrzymał m.in. nagrodę główną XVII Wrocławskich Promocji Dobrych Książek „Pióro Fredry 2008” oraz Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks.

W latach 2009-2013 był ojcem duchownym w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W 2013 roku kard. Kazimierz Nycz mianował go dyrektorem biblioteki WMSD.

9 maja br. została ogłoszona nominacja ks. Michała Janochy na biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej.

Zobacz też:
Archidiecezja warszawska
List gratulacyjny Przewodniczącego KEP
Ks. Michał Janocha o pielgrzymce życia (wideo)

BRAK KOMENTARZY