W dniach 6-7 września 2021 roku odbyło się kolejne zebranie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Miejscem spotkania był gmach Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie.

Po odmówieniu Liturgii godzin (Modlitwa południowa) wszystkich zebranych członków i konsultorów komisji powitał nowy przewodniczący bp Piotr Greger, który podziękował bp. Adamowi Bałabuchowi za pełnienie obowiązków przewodniczącego przez dwie minione kadencje. Następnie ks. Jacek Nowak SAC odczytał protokół z poprzedniego zebrania, który został przyjęty jednogłośnie. Ta sama osoba przedstawiła – w sposób bardzo szeroki – prace nad polskojęzycznym tłumaczeniem Martyrologium Romanum, zwracając wiele uwagi na istotne szczegóły, które pojawiły się jako owoc rozmowy z pracownikami Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (ks. Jacek Nowak osobiście był w Rzymie).

Z kolei abp Józef Górzyński nawiązał do projektu będącego stanowiskiem komisji na temat treści i percepcji Motu proprio papieża Franciszka Traditionis custodes. Wstępne sugestie zostały omówione w czasie zebrania biskupów diecezjalnych (Jasna Góra, 25 sierpnia 2021 r.), które wymagają dalszego procedowania.

Następnie komisja podjęła prace nad tłumaczeniem tekstów liturgicznych na wspomnienie Świętych Marty, Marii i Łazarza, obchodzone dnia 29 lipca, a także kilku formularzy mszalnych z okresu Narodzenia Pańskiego.

W czasie zebrania podjęto decyzje, iż każdy członek i konsultor komisji otrzyma drogą poczty elektronicznej teksty łacińskie formularzy mszalnych na Okres Zwykły, które należy przetłumaczyć na język polski. Jednocześnie podjęto decyzję, że w sprawach pilnych lub nie wymagających szczególnej dyskusji, komisja będzie się spotykała (we wcześniej ustalonym terminie) w formie on-line.

Natomiast, po zakończeniu pracy komisji, w dniach 7-9 września 2021 roku odbyło się 56. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych. Uczestnicy podjęli refleksję nad tematem: Trzecia edycja Mszału rzymskiego w języku polskim. Tradycja, translacja, teologia, wyzwania.

Podczas sympozjum wysłuchano następujących referatów: L’evoluzione del Messale Romano di Paolo VI nelle sue edizioni tipiche (ks. Prof. Maurizio Barba – Roma), Pierwsze wydania mszału w języku polskim (ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC), Liturgiam authenticam custodire. Zasady tłumaczenia tekstów mszalnych (ks. dr hab. Dominik Ostrowski, prof. PWT), Język przekładu tekstów liturgicznych w mszale (dr Beata Drabik – Uniwersytet Jagielloński) oraz Missale Romanum. Editio typica tertia – Mszał Pawła VI czy Jana Pawła II? (ks. dr Andrzej Megger).

Ponadto, wygłoszono kilka komunikatów: Imię biskupa w Modlitwie eucharystycznej poszczególnych wersji Mszału Pawła VI (ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło), Polskie adaptacje w Mszale rzymskim. Status quaestionis, problemy i perspektywy (ks. dr Jakub Dębiec) oraz obejrzano film będący wirtualnym obrazem Wydawnictwa Pallottinum w Poznaniu.

W każdym dniu uczestnicy sympozjum – oprócz Liturgii godzin – sprawowali liturgię eucharystyczną. We wtorek, 7 września, Mszy świętej celebrowanej w katedrze rzeszowskiej przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba, który wygłosił homilię. W pozostałe dwa dni (8 i 9 września) Eucharystię sprawowano w kaplicy Instytutu Teologiczno-Pastoralnego. W środę liturgii przewodniczył arcybiskup metropolita warmiński Józef Górzyński, a homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger. On też przewodniczył Eucharystii w czwartek, wygłaszając słowa homilię.

Czas środowego popołudnia był przeznaczony na autokarowy wyjazd. Uczestniczy sympozjum udali się do miejscowości Markowa, a także do Leżajska.

liturgia.episkopat.pl

Fot. liturgia.episkopat.pl

BRAK KOMENTARZY