Obrady biskupów i uhonorowanie „Sprawiedliwych”

Wybory nowego sekretarza generalnego i nowych członków Rady Stałej zaplanowano na najbliższe posiedzenie Episkopatu, które odbędzie się w Warszawie w dniach 10-11 czerwca. Będą w nim uczestniczyć biskupi z zagranicy. W siedzibie Episkopatu po raz pierwszy zostaną uhonorowani „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”.

0
1370

Dyskusją na temat troski o ubogich w świetle przesłania papieża Franciszka do polskich biskupów z ad limina rozpoczną się obrady 365. zebrania plenarnego w Warszawie. W przesłaniu z 7 lutego br. Ojciec Święty zachęcał biskupów do troski o ubogich słowami: „Bądźcie blisko nich! Wiem, jak dużo czyni w tej dziedzinie Kościół w Polsce (…).Nadal zachęcajcie waszych kapłanów, zakonników i wszystkich wiernych, by mieli „wyobraźnię miłosierdzia” i zawsze ją praktykowali”. Do dyskusji na ten temat wprowadzi abp Józef Kupny, przewodniczący Rady ds. Społecznych.

Niezwykle ważnym elementem zebrania plenarnego będą wybory. Biskupi wybiorą nowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, który zastąpi na tym stanowisku abp. Wojciecha Polaka. Dotychczasowy sekretarz generalny KEP został metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. Zebranie plenarne wyłoni też w głosowaniu dwóch nowych członków Rady Stałej Episkopatu.

 Zobacz Rzecznik KEP o zebraniu plenarnym

Wśród tematów, jakie podejmą biskupi, znajdą się m.in. zagadnienia związane z obecnością Kościoła w życiu publicznym, a także z 25. rocznicą wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską. Tematy te zostaną również zaprezentowane z perspektywy innych krajów: o Kościele i życiu społecznym będzie mówił biskup z Włoch, a relacje Kościół – państwo przedstawi biskup z Węgier. W zebraniu plenarnym Episkopatu Polski będą również uczestniczyli biskupi z innych krajów.

Historycznym wydarzeniem będzie ceremonia dekoracji polskich „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” – po raz pierwszy odbędzie się ona w obecności polskich biskupów podczas sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski. Odznaczeni zostaną trzej księża i dwie siostry zakonne. W uroczystości 11 czerwca wezmą udział rodziny ocalonych i krewni odznaczonych, którzy odbiorą medale dedykowane zmarłym już Bohaterom.

BRAK KOMENTARZY