W Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce, w czwartek, 15 lutego miało miejsce ukonstytuowanie Komitetu Naukowego obchodów 100-lecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między Państwem Polskim i Stolicą Apostolską. Tego dnia odbyło się też pierwsze robocze spotkanie tego gremium. W jego skład weszło 16 osób.

„Cieszę się, że mogę przywitać tak wyśmienite grono profesorskie w progach nuncjatury apostolskiej w Warszawie” – powiedział nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, otwierając spotkanie powstałego właśnie Komitetu Naukowego obchodów 100-lecia relacji dyplomatycznych między Państwem Polskim i Stolicą Apostolską. „Przede wszystkim dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Liczę, że wiedza, kompetencje i życzliwość Państwa wydatnie ubogaci obchody rocznicy, którą będziemy obchodzić w przyszłym roku” – powiedział Nuncjusz. „Bardzo pragnę, aby ta rocznica była godnie zaznaczona w życiu Kościoła i społeczeństwa polskiego” – dodał.

Obchody setnej rocznicy relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską będą miały w miejsce w przyszłym roku. Zadaniem Komitetu Naukowego jest przygotowanie konferencji poświęconej tej tematyce oraz historycznej monografii.

Skład Komitetu Naukowego obchodów:

Prof. Antoni Dudek (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego)

Prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (Instytut Historii PAN)

Ks. prof. Marek Inglot SJ (Papieski Uniwersytet Gregoriański)

Ks. prof. Bernard Kołodziej TChr. (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Bp prof. Jan Kopiec (Uniwersytet Opolski)

Prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN)

Prof. Dariusz Kuźmina (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. Jerzy Pietrzak (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Wojciech Tygielski (Uniwersytet Warszawski)

Ks. prof. Stanisław Wilk SDB (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Prof. Wiesław Wysocki (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego)

Dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)

Ks. prof. Zygmunt Zieliński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Prof. Jan Żaryn (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego)

Sekretarzem Komitetu jest ks. dr Kryspin Dubiel, radca nuncjatury. Uruchomiono też okolicznościowy adres mailowy: stulecie@nuncjatura.pl.

xjt/Nuncjatura Apostolska w Polsce/BP KEP

 

BRAK KOMENTARZY