Przewodniczący Episkopatu złożył życzenia Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce z okazji 20-lecia sakry biskupiej

0
1308

Życzę Waszej Ekscelencji, by w posłudze Nuncjusza Apostolskiego całym sobą ukazywał Ksiądz Arcybiskup oblicze naszego Pana – napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Episkopatu w życzeniach skierowanych do abp. Salvatore Pennacchio z okazji 20. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.

Abp Salvatore Pennacchio 28 listopada 1998 r. został mianowany nuncjuszem apostolskim w Rwandzie oraz arcybiskupem tytularnym Montemarano. 6 stycznia 1999 r. przyjął święcenia biskupie z rąk papieża św. Jana Pawła II.

Publikujemy pełną treść życzeń:

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Nuncjuszu,

W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła, który jest w Polsce, składam serdeczne gratulacje z okazji dwudziestej rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.

Dzisiejsza uroczystość to doskonała okazja, aby wyrazić wdzięczność – najpierw wobec Boga, a później wobec ludzi. Dziękuję wiec Bogu, który jest Panem historii – zarówno tej uniwersalnej, powszechnej –  jak i historii każdego z nas, w tym osobistej historii Księdza Arcybiskupa. Dziękuję za wielkie dzieła, które dokonuje w życiu Ekscelencji: za łaskę życia i powołania kapłańskiego, za dar szlachetnego i otwartego serce, które z radością odpowiedziało i odpowiada na Chrystusowe wezwanie.

Dziękuję za ludzi, których Pan Bóg postawił na drodze życia Księdza Arcybiskupa, a zwłaszcza za rodziców, którzy przekazali młodemu Salvatore największy z możliwych skarbów – dar wiary.

Wreszcie, dziękuję samemu Księdzu Arcybiskupowi za odważną odpowiedź na zaproszenie ze strony naszego Pana, aby w pełny sposób uczestniczyć w Jego misji kapłańskiej, proroczej i królewskiej, poprzez przyjęcie sakry biskupiej, co dokonało się w bazylice św. Piotra w Rzymie, w Uroczystość Objawienia Pańskiego 1999 roku.

Tego dnia, w swojej homilii św. Jan Paweł II powiedział: «Kościół kontynuuje w dziejach misję swojego Pana: jego najważniejsze zadanie polega na tym, że ma ukazywać wszystkim ludziom oblicze Ojca, odzwierciedlając  światłość Chrystusa, lumen gentium — światłość miłości, prawdy, pokoju. Po to właśnie boski Nauczyciel wysłał na świat apostołów i nadal nieustannie wysyła, w tym samym Duchu, ich następców — biskupów».

Życzę Waszej Ekscelencji, by w posłudze Nuncjusza Apostolskiego całym sobą ukazywał Ksiądz Arcybiskup oblicze naszego Pana. W tym, jak Ksiądz Arcybiskup słucha – niech będzie można dojrzeć ojcowską cierpliwość i uwagę, w tym, jak Ksiądz Arcybiskup mówi – ojcowską mądrość i roztropność, w tym, jak Ksiądz Arcybiskup przyjmuje innych – serdeczność i otwartość, w tym, jak Ksiądz Arcybiskup żyje – ofiarę codziennego czasu, wysiłku i miłości do tych, którzy w biskupie pragną zobaczyć oblicze Ojca.

Z braterskim pozdrowieniem i modlitwą,

STANISŁAW GĄDECKI
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

BRAK KOMENTARZY