Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski jest wybierany przez zebranie plenarne na okres pięciu lat, z możliwością pełnienia funkcji przez kolejne kadencje. Utrzymuje kontakty z dziennikarzami, ułatwiając im dostęp do informacji o działalności Konferencji, wspiera  również biskupów w kontaktach z mediami oraz kieruje Biurem Prasowym.

Aktualnie Rzecznikiem Episkopatu jest ks. Leszek Gęsiak SJ – jezuita, medioznawca, kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie, a wcześniej kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Więcej

Biuro Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski

ks. Leszek Gęsiak SJ
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 48 25 | 604 904 487
rzecznik@episkopat.pl

Permettiamo alla verità che scaturisce dalla risurrezione di Cristo di permeare la nostra vita pubblica, lo spazio mediatico, gli ambienti in cui viviamo – ha detto il Portavoce della Conferenza Episcopale Polacca P. Leszek...

Pozwólmy, aby prawda płynąca ze zmartwychwstania Chrystusa przeniknęła do naszego życia publicznego, do przestrzeni medialnej, do środowisk, w których żyjemy – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ w życzeniach z okazji...

Let us allow the truth flowing from Christ's resurrection to permeate our public life, the media space, environments in which we live – said the Spokesman of the Polish Bishops’ Conference Fr Leszek Gęsiak...

W związku z 397. Zebraniem Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się na Warszawie w dniach...

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski zaprasza na konferencję prasową nt. Dwa lata wojny w Ukrainie: pomoc uchodźcom i...

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski zaprasza na konferencję prasową o nauczaniu religii w szkole Konferencja odbędzie się 15 lutego 2024...

Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych oraz Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski zapraszają na konferencję prasową przed...

Komisja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencje Wyższych Przełożonych Zakonnych oraz Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu...