Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski jest wybierany przez zebranie plenarne na okres pięciu lat, z możliwością pełnienia funkcji przez kolejne kadencje. Utrzymuje kontakty z dziennikarzami, ułatwiając im dostęp do informacji o działalności Konferencji, wspiera  również biskupów w kontaktach z mediami oraz kieruje Biurem Prasowym.

Aktualnie Rzecznikiem Episkopatu jest ks. Leszek Gęsiak SJ – jezuita, medioznawca, kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie, a wcześniej kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Więcej

Biuro Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski

ks. Leszek Gęsiak SJ
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 48 25 | 604 904 487
rzecznik@episkopat.pl

6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną świętem Trzech Króli. Tego dnia w kościołach święci się kredę i kadzidło. „W Uroczystość Objawienia Pańskiego wspominamy mędrców ze Wschodu, którzy oddali pokłon nowo narodzonemu Jezusowi i w...

Nie poprzestawajmy jedynie na sprzątaniu i dekorowaniu grobów, ale ofiarujmy naszym bliskim zmarłym modlitwę, której najbardziej od nas potrzebują - powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ z okazji Wspomnienia Wszystkich Wiernych...

Powierzajmy Matce Bożej Ojca Świętego Franciszka, naszą Ojczyznę, polskich biskupów, cały Kościół w Polsce, w tym nasze rodziny. Módlmy się też o ustanie pandemii i o pokój na świecie - powiedział rzecznik Episkopatu ks....

Niedziela Słowa Bożego, pomoc Caritas Polska migrantom na granicy polsko-białoruskiej, wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona...

Od września 2021 roku w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski (Warszawa, Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego...

85. rocznica urodzin papieża Franciszka oraz List Rady ds. Rodziny KEP na Niedzielę Świętej Rodziny...

Dekret ogólny KEP dotyczący wieku oraz przymiotów kandydatów i kandydatek do stałego lektoratu i akolitatu...

Podsumowanie spotkania Przewodniczącego Episkopatu Polski z Przewodniczącym Episkopatu Niemiec oraz 22. Dzień modlitwy i pomocy...