Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski jest wybierany przez zebranie plenarne na okres pięciu lat, z możliwością pełnienia funkcji przez kolejne kadencje. Utrzymuje kontakty z dziennikarzami, ułatwiając im dostęp do informacji o działalności Konferencji, wspiera  również biskupów w kontaktach z mediami oraz kieruje Biurem Prasowym.

Aktualnie Rzecznikiem Episkopatu jest ks. Leszek Gęsiak SJ – jezuita, medioznawca, kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie, a wcześniej kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Więcej

Biuro Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski

ks. Leszek Gęsiak SJ
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 48 25 | 604 904 487
rzecznik@episkopat.pl

Adwent to czas nadziei, z którą oczekujemy na Zbawiciela, bo to On jest sensem życia każdego człowieka. Jeśli On i Jego Ewangelia nie będą dla nas najważniejsze, to wszystkie nasze działania, nawet te bardzo...

Niech te nadchodzące dni będą czasem zadumy nad życiem i jego ostatecznym celem, którym jest zbawienie – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich...

Niech nasza komunikacja w mediach będzie jednoznaczna, oparta na wartościach, przeniknięta łagodnością i wyrozumiałością, aby w ten sposób przyczyniać się do budowania wzajemnego porozumienia – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ...

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce oraz Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski zapraszają na konferencję prasową zapowiadającą akcję: Kolędnicy Misyjni 2023/2024...

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie oraz Biuro Prasowe KEP zapraszają 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00 do...

W związku z 396. Zebraniem Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się na Jasnej Górze w...

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski zaprasza na konferencję prasową podsumowującą pierwszą rzymską sesję XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów Konferencja...

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski zaprasza na konferencję prasową nt. wychowania katolickiego w rodzinie w duchu bł. Edmunda...