Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, który będzie obchodzony w październiku 2019 r., podsumowanie 25-letniej działalności Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia, a także tworzenie struktur PDM w państwach nadbałtyckich – to zagadnienia, które podejmowano podczas jesiennego zebrania Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych. Spotkanie odbyło się w dniach 4-5 września w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

„Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ma służyć nie temu, aby działać na poziomie ogólnokrajowym, ale obudzić i zaangażować każdą diecezję i każdą rodzinę zakonną. Taki jest najgłębszy sens tej inicjatywy” – powiedział do zebranych dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Tomasz Atłas. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny został ogłoszony z okazji setnej rocznicy opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud.

Pierwszą część zebrania poświęcono sprawozdaniom i planom Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, które przedstawili jej przewodniczący bp Jerzy Mazur oraz dyrektorzy poszczególnych agend: ks. Zbigniew Sobolewski (dyr. Dzieła Pomocy Ad Gentes) oraz ks. Jerzy Kraśnicki (dyr. MIVA Polska). Biskup Mazur poinformował również o wznowieniu działalności Instytutu Misyjnego Laikatu, utworzonego przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji w 1987 roku. Opracowano statuty i warunki przyjmowania kandydatów do Instytutu. Misjonarze świeccy będą przygotowywali się do misyjnej posługi w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie w cyklu dwuletnim.

Na koniec dnia uczestnicy zebrania wzięli udział w Apelu Jasnogórskim. Modlitwie przewodniczył bp Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej i były dyrektor krajowy PDM.

Drugi dzień poświęcono głównemu tematowi spotkania – przygotowaniom do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, którym został ogłoszony październik 2019 roku. We wprowadzeniu ks. Tomasz Atłas przypomniał o wskazówkach papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczących misyjnej odnowy Kościoła. Pierwszą wskazówką dla wszystkich wspólnot przygotowujących się do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową. Drugą – czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach. Trzecią wskazówką jest pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes. Czwartą zaś – realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie. Te cztery wskazówki mają stanowić fundament wszelkich inicjatyw, które będziemy podejmować, przygotowując się do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Najistotniejsze przygotowania będą się odbywać na poziomie wspólnot diecezjalnych i zakonnych.

Z myślą o tych wspólnotach Kongregacja Ewangelizacji Narodów, przy współpracy z dyrektorami Papieskich Dzieł Misyjnych, przygotowała przewodnik, który ma być inspiracją i pomocą w przeżywaniu Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Przewodnik ten trafi do każdego biskupa diecezji i do osób odpowiedzialnych za wspólnoty zakonne. Znajdziemy w nim m.in. postacie polskich misjonarzy – p. dr Wandy Błeńskiej i wolontariuszki Heleny Kmieć.

Dyrekcja krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce przygotowała m.in. list do zgromadzeń kontemplacyjnych z prośbą o modlitwę za misjonarzy, Nabożeństwa Misyjne 2019, komentarze liturgiczne w duszpasterskich periodykach („Dzień Pański”, „Od Słowa do Życia”) i misyjne materiały homiletyczne dla dzieci. Na każdy dzień października 2019 r. Wydawnictwo Missio-Polonia przygotowało misyjne rozważania i czytanki różańcowe zredagowane w publikacji „Wyrusz na misję już dzisiaj”, a czasopismo „Misje Dzisiaj” w roku 2019 będzie poświęcone tematom zaczerpniętym z listu papieża Franciszka, ogłaszającego Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. W przygotowaniu są także dwa filmy do misyjnej animacji.

Tego dnia omówiono również rozwój różnych inicjatyw misyjnej animacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, które przedstawili sekretarze krajowi czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. „Zakończono prace nad programem formacji dla wolontariuszy w ramach Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW” – powiedział ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA. Ta propozycja PDM wpisuje się w papieską troskę o formację młodzieży w duchu misyjnym. Zachęcił również do angażowania się w inicjatywę AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów) i związanej z nią inicjatywy Misyjny Bukiet.

Anna Sobiech, sekretarz krajowy PDMD, poinformowała, że tegoroczni Kolędnicy Misyjni będą wspierać papieskie projekty pomocy dzieciom w Rwandzie i Burundi. Zaprezentowała także nowy program misyjnej formacji dzieci, który przebiega pod hasłem „Owoce Ducha Świętego”.

Ks. Łukasz Bovio IMC, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnych, zaprosił na sympozjum i czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej, które odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2018 r., tradycyjnie na Jasnej Górze.

Szczególnym tematem zebrania był jubileusz Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia, które w tym roku świętuje 25 lat działalności. Dyrektor krajowy PDM ks. Tomasz Atłas podkreślił znaczenie tej agendy wydawniczej dla dzieła misyjnego w Polsce. Od 1993 r. Missio-Polonia wydało 6 007 300 egzemplarzy czasopism, 18 132 750 folderów i materiałów informacyjnych, 2 491 278 książek oraz materiałów formacyjnych i liturgicznych, w sumie 26 631 328 egzemplarzy materiałów. Idąc „z duchem czasu” wydawnictwo wychodziło naprzeciw potrzebom odbiorców i szukało najskuteczniejszych narzędzi animacji i formacji misyjnej, wchodząc na coraz to nowe obszary działalności. „Swój jubileusz rozpoczęliśmy od błogosławieństwa papieża Franciszka, które otrzymaliśmy w czerwcu 2018 r. w Watykanie” – powiedział obecny dyrektor Wydawnictwa Missio-Polonia p. Andrzej Lendzion podczas prezentacji wydawniczej działalności.

Zebranie zakończyło się Mszą św. dziękczynną za 25 lat działalności Wydawnictwa Missio-Polonia, której przewodniczył ks. Antoni Mulka, poprzedni dyrektor Wydawnictwa.

W spotkaniu uczestniczyło 67 osób: dyrektorzy diecezjalni PDM, promotorki i promotorzy misyjnych zakonów żeńskich i męskich oraz przedstawiciele animatorów świeckich.

mk/ Papieskie Dzieła Misyjne

BRAK KOMENTARZY