16 stycznia: Kongres Rodzin Polonijnych online

0
962

„Idź odbuduj mój Kościół… domowy /Rebuild my church… home/!” – to temat kolejnego Kongresu Rodzin Polonijnych, który odbędzie się 16 stycznia 2021 roku, w formie online za pośrednictwem aplikacji Zoom. 

W programie znalazło się wiele ciekawych referatów ukazujących min. nauczanie Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny oraz praktycznych wskazań ukazujących jakie działania podejmować w kierunku wzmocnienia małżeństw i rodzin na emigracji. Obradom będzie przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Kongres Rodzin Polonijnych skierowany jest do małżeństw i rodzin żyjących poza granicami naszej Ojczyzny oraz rozdzielonych przez emigracje, do ludzi młodych przygotowujących się do zawarcia związku małżeńskiego, a także do duszpasterzy podejmujących posługę na rzecz małżeństwa i rodziny. Tematy poruszane w czasie Kongresu uwzględniają specyfikę różnych krajów zamieszkania.

„Zachować rodzinę od niebezpieczeństw współczesnego świata to wielkie zadanie całego Kościoła, to wielkie zadanie duszpasterstwa polonijnego, to wielkie zadanie całej Polonii i każdego rodaka” (św. Jan Paweł II, Toronto, 14 X 1984).

VIDEO – ZAPROSZENIE NA KONGRES RODZIN POLONIJNYCH – Prof. dr hab. Maria Ryś, UKSW, Warszawa – prelegent w czasie Kongresu

PROGRAM KONGRESU RODZIN POLONIJNYCH 2021

UWAGA: Godziny podano w programie według czasu polskiego.

PLAKAT do pobrania

Poprzedni Kongres Rodzin Polonijnych w formie online odbył się  21 listopada 2020 roku. Przedmiotem obrad było duszpasterskie towarzyszenie małżeństwu i rodzinie w środowiskach polonijnych, ze świadomością, że małżeństwo znajduje się w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji. W Kongresie wzięło udział ok. 400 osób z ponad 20 krajów

 Więcej informacji i zapisy : www.emigracja.episkopat.pl

emigracja.episkopat.pl

BRAK KOMENTARZY