Gratulacje Przewodniczącego Episkopatu dla biskupa nominata Wojciecha Skibickiego

0
2173

Kościół w Polsce to 1050 lat tradycji. (…) Życzę Księdzu Biskupowi, aby wpisał się w tę historię swoją apostolską gorliwością i bezgraniczną miłością powierzonej sobie owczarni. Niech ta miłość, która każdego dnia poprzez krzyż i umieranie prowadzi Księdza Biskupa ku światłu zmartwychwstania – napisał Przewodniczący Episkopatu, abp Stanisław Gądecki, w liście gratulacyjnym do ks. kan. Wojciecha Skibickiego. 14 lutego Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej.

Publikujemy treść gratulacji:

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie Nominacie,

z radością przyjąłem komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce o mianowaniu Czcigodnego Księdza biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym przywitać Waszą Ekscelencję w gronie polskich biskupów.

Już dzisiaj zapraszam na najbliższe zebranie plenarne KEP, które odbędzie się w Warszawie w dniach 12-14 marca br. Będzie to spotkanie szczególne, ponieważ wspólnie z legatem papieskim Jego Eminencją Pietro kard. Parolinem – sekretarzem Stanu Jego Świątobliwości, Jego Ekscelencją ks. abp. Salvatore Pennacchio – nuncjuszem apostolskim w Polsce oraz z przedstawicielami episkopatów krajów europejskich będziemy wspólnie świętować szóstą rocznicę wyboru Ojca Świętego Franciszka na Stolicę Piotrową, stulecie przywrócenia relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską oraz stulecie pierwszego zebrania plenarnego naszej konferencji episkopatu, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Kościół w Polsce to 1050 lat tradycji. To wielka historia Ludu Bożego i jego pasterzy. To historia świętych małżeństw i rodzin, świętych życia konsekrowanego i świętych biskupów. To historia męczenników i wyznawców, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi  – Dobremu pasterzowi i Jemu powierzyli swoje życie.

Życzę Księdzu Biskupowi, aby wpisał się w tę historię swoją apostolską gorliwością i bezgraniczną miłością powierzonej sobie owczarni. Niech ta miłość, która każdego dnia poprzez krzyż i umieranie prowadzi Księdza Biskupa ku światłu zmartwychwstania.

Przez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski i świętych Cyryla i Metodego – patronów Europy, życie i posługę Księdza Biskupa powierzam,

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

BRAK KOMENTARZY