Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości dla abp. Marka Jędraszewskiego

18-12-2018
1713

Arcybiskup Marek Jędraszewski został uhonorowany Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości za zasługi dla regionu małopolskiego związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i zaangażowanie na rzecz przemian demokratycznych oraz rozsławienie dobrego imienia Polski, aktywne włączanie się w budowę wspólnoty i wzmacnianie suwerenności i tożsamości narodowej. Medal przyznał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyło się wojewódzkie spotkanie opłatkowe, podczas którego wręczono medale z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Obok metropolity krakowskiego otrzymali je m.in. kombatanci: gen. Tadeusz Bieńkowicz i major Włodzimierz Wowa Brodecki oraz ks. prof. dr hab. Michał Heller, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, ks. kan. Włodzimierz Łukowicz, o. Jerzy Pająk, ks. Władysław Palmowski, o. Kazimierz Pelczarski, ks. prał. Zdzisław Sochacki, ks. prał. Andrzej Szczotka.

Życzenia zebranym złożyli wojewoda małopolski Piotr Ćwik i marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. W imieniu artystów życzenia złożył Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. J. Słowackiego, który jednocześnie prowadził spotkanie.

W słowie skierowanym do zebranych metropolita krakowski, nawiązując do przeżywanej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości, zaznaczył, że podczas spotkania przywołani zostali wielcy ojcowie polskiej niepodległości. Arcybiskup podkreślił jednak, że chciałby wspomnieć także postaci, dzięki którym i z których wyrośli ci wspaniali ojcowie roku 1918. Pierwszym z nich był hrabia August Cieszkowski – przyjaciel Krasińskiego i Norwida, założyciel Ligi Narodowej Polskiej, działacz społeczny. – W roku 1832, będąc na Pasterce w kościele Mariackim, pośród śpiewów kolęd ujrzał, jak był przekonany do końca życia, Chrystusa, który objawił mu się jako oś dziejów historii całej ludzkości, a zwłaszcza tej części ludzkiej historii, która jest związana ze słowiańszczyzną i Polską.

Jakiś czas później podczas wspólnej z ojcem modlitwy słowami „Ojcze nasz” objawił mu się dogłębny sens tej modlitwy. – Uważał, że w poszczególnych wezwaniach modlitwy „Ojcze nasz” jest wezwanie do realizacji tego co jest najbardziej szlachetne w człowieku i całej społeczności, a zwłaszcza do realizacji tego wszystkiego przed czym stoi naród polski.

Cieszkowski analizował modlitwę Pańską w niedokończonym dziele noszącym tytuł „Ojcze nasz”. Arcybiskup wyjaśnił także, że hrabia należał do drugiego pokolenia Polaków urodzonych w niewoli, a do czwartego pokolenia należał Stanisław Wyspiański. Metropolita cytował fragment modlitwy Konrada z „Wyzwolenia”:

„Byś zwiódł z wędrówki długiej
mój naród do Wszechmocy!
Byś dał, co mają inni,
gdy przyjdziesz jako Dziecię tej nocy.

Bożego narodzenia
ta noc jest dla nas święta.
Niech idą w zapomnienia
niewoli gnuśne pęta.

Daj nam poczucie siły
i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły
nad ziemią tą szczęśliwą.

Jest tyle sił w narodzie,
jest tyle mnogo ludzi;
niechże w nie duch twój wstąpi
i śpiące niech pobudzi.

Niech się królestwo stanie
nie krzyża, lecz zbawienia.
O daj nam, Jezu Panie,
Twą Polskę objawienia.”

Na zakończenie arcybiskup przywołał także „Pieśń o Bożym Narodzeniu” Franciszka Karpińskiego czyli słynną kolędę „Bóg się rodzi”:

„Podnieś rękę, Boże Dziecię

Błogosław ojczyznę miłą

W dobrych radach, w dobrym bycie

Wspieraj jej siłę Swą siłą

Dom nasz i majętność całą

I wszystkie wioski z miastami

A Słowo Ciałem się stało

I mieszkało między nami”

– Oby te słowa stały się dla nas wszystkich najpiękniejszym życzeniem. Życzeniem dla każdej i każdego z nas i dla naszej ojczyzny.

Na zakończenie życzenia bożonarodzeniowe zebranym złożyli harcerze i harcerki, którzy przynieśli ze sobą Betlejemskie Światełko Pokoju. Następnie metropolita pobłogosławił opłatki, którymi dzielili się zgromadzeni. Wspólny śpiew kolęd poprowadził zespół z Rabki-Zdroju „Robcusie i Robcanie”.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej/ www.diecezja.pl