Dziękuję sprawiedliwemu i miłosiernemu Bogu za niezwykle owocne życie tego człowieka, lekarza, kapłana Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, misjonarza, arcybiskupa, delegata apostolskiego dla Medziugorie, promotora rodziny i bioetyki – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w kondolencjach podczas uroczystości pogrzebowych abp. Henryka Hosera SAC.

Publikujemy pełny tekst kondolencji:

„Wychwalajmy mężów sławnych
i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia.
Pan sprawił [w nich] wielką chwałę,
wspaniałą swą wielkość od wieków.
Wszyscy ci przez pokolenia byli wychwalani
i stali się dumą swych czasów
Ciała ich w pokoju pogrzebano,
a imię ich żyje w pokoleniach” (Syr 44,1-2.7.14-15)

Na ręce Biskupa Romualda Kamińskiego składam wyrazy współczucia z powodu śmierci Księdza Arcybiskupa Hosera wszystkim kapłanom, zwłaszcza pallotynom, franciszkanom z Medziugorie oraz wiernym diecezji warszawsko-praskiej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski dziękuję w szczególności za posługiwanie Księdza Arcybiskupa Henryka w diecezji stołecznej, za jego prace w Radzie ds. Rodziny, za przewodniczenie w strukturach KEP Zespołowi Ekspertów ds. Bioetycznych, za prace w ramach Komisji Duszpasterstwa, Komisji ds. Misji a także w Radzie Stałej oraz Radzie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Dziękuję sprawiedliwemu i miłosiernemu Bogu za niezwykle owocne  życie tego człowieka, lekarza, kapłana Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, misjonarza, arcybiskupa, delegata apostolskiego dla Medziugorie, promotora rodziny i bioetyki. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że mieliśmy szansę nie tylko znać tego wybitnego człowieka, zachwyconego życiem i cieszyć się jego przyjaźnią, ale także mieć zaszczyt udziału w jego wysiłkach ponoszonych dla Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa.

BRAK KOMENTARZY